Templariusz na koniu

Drahim
Zamek Templariuszy
w Starym Drawsku

Oferta dla szkół

OFERTA DLA SZKÓŁ
W programie uczniowie pod opieką prowadzącego wykonują w formie zabawy prace z okresu średniowiecza
Jak powstaje chleb
wyrób papieru
prace garncarskie
kowalstwo
tkactwo
ręczny wyrób cegieł
Realizujemy zamówienia specjalne
Podczas trwania lekcji uczniowie przygotują posiłek w dawnym stylu