Templariusz na koniu

Drahim
Zamek Templariuszy
w Starym Drawsku

ZAPROSZENIE

Na pamięć 13 Października Templariusze komandorii Tempelburg wzywają swoich braci i Przyjaciół do spotkania na Zamku Drahim i wzięcia udziału w turnieju Rycerskim w terminie 17-19 Października 2008 roku.