Templariusz na koniu

Drahim
Zamek Templariuszy
w Starym Drawsku

Kalendarium wydarzeń

Zamku Templariuszy w Starym Drawsku

500 lat p.n.e.

Powstaje osada

Najstarsze odkryte ślady osadnictwa w Starym Drawsku pochodzą sprzed 500 lat p.n.e.
I-VI w. - pomiędzy Wielkopolską a Bałtykiem powstaje jeden z najważnieszych szlaków solnych. VI w. - pomiędzy dwoma jeziorami powstaje osada trudniąca się rybołóstwem oraz przeprawą kupców i pielgrzymów

Powstaje drewniana warownia

W miejscu obecnego zamku znajdują się ślady drewnianej warowni.

Przemysław II sprowadza Templariuszy

... i nadaje im ziemię od rzeki Drawy w kierunku Czaplinka, gdzie na schodzących się szlakach handlowych budują zaledwie w przeciągu pięciu lat miasto Tempelburg - dzisiejszy Czaplinek. Jednak to miejsce nie spełniało waruków obronnych. Powstaje tylko drewniana wieża jako rezydencja Templariuszy. Stałą siedzibę i warownię wyznaczają na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami: Srebrnym i Drawskim. Na istniejącym drewnianym grodzie budują murowany zamek według stałego wzoru dla zakonu.

Zamek przejmują Joanici

zakon Joannitów przejmuje dobra Templariuszy, a część Templariuszy przechodzi do zakonu Joannitów.

Dokumenty pisane o Joanitach

Z tych lat zachowały dokumenty pisane o Joanitach na zamku Drahim.

Joannici sprzyjają Brandenburczykom

Komendanci joanniccy wykorzystują osłabienie zainteresowania króla Ludwika Węgierskiego i królowej Jadwigi sprawami Pomorza i ponownie sprzymierzają się z Brandenburgią i zakonem krzyżackim.

Ustanowienie Starostwa Drahimskiego

Król polski Władysław Jagiełło zdobywa zamek i ustanawia na nim Starostwo Drahimskie.

Szwedzi zdobywają i palą zamek

Początek roku: Król Polski Jan Kazimierz i Hetman Stefan Czarniecki Przebywają na zamku Drahim w czerwcu Szwedzi zdobywają i palą zamek

Drahim staje się zastawem na rzecz Brandenburgii

Zamek Drahim staje się zastawem na rzecz Brandenburgii (za 120 tys. reńskich talarów).

Ostatecznie zniszczenie zamku

W wyniku wojny prusko-rosyjskiej zamek zostaje zniszczony i spalony (nigdy nie zostaje odbudowany).

Pobyt Karola Wojtyły

15 lipca Karol Wojtyła podczas spływu kajakowego Drawą odpoczywa w ruinach zamku Drahim.

Zamek przechodzi prace konserwatorskie

Zamek staje się areną wystaw historycznych i kulturalnych