Templariusz na koniu

Drahim
Zamek Templariuszy
w Starym Drawsku

Galerie / Oblężenie Zamku Drahim

Latem 2004 roku do zamku Drahim przybyły chorągwie z całej Polski. Jednak okazała się, że w zamku stacjonuje Zakon św. Jana. Doszło do wielkiej bitwy.