Templariusz na koniu

Drahim
Zamek Templariuszy
w Starym Drawsku

Zamek wydał monetę okolicznościową

Moneta